Begravelse Danmark

Fortællinger om Min Sidste Vilje

I Foråret 2007 stod Lars Høgh og Lasse fra Lasse & Mathilde i spidsen for en række TV-spots på TV2 Fyn omkring dokumentet Min Sidste Vilje.

Udover at være med til at nedbryde tabuet omkring døden fortæller TV-spotsene bl.a. hvorfor, det er vigtigt at forholde sig til døden i tide. Efterspørgslen på Min Sidste Vilje steg markant i løbet af kampagnen, hvor der blev bestilt mere end 5.000 eksemplarer.

Lars Høgh om at forholde 
sig til døden:

Lasse Helner om sin egen
begravelse:

Lisbeth om at tage stilling
til sin egen død nu:

Lars Høgh om sin mors død
og Min Sidste Vilje:

Har du taget stilling?

Læs mere