Begravelse Danmark

Nu kan du blive begravet i skoven

Odense Kommune har åbnet Danmarks første skovbegravelsesplads. Den 5. marts 2014 åbnede Danmarks første skovbegravelsesplads i uindviet jord. Begravelsespladsen ligger i den kommunalt ejede Kohaveskov lidt uden for Odense.

Allerede i 2008 blev det via en ændring i begravelsesloven muligt for de danske kommuner at etablere kommunale begravelsespladser i uindviet jord, fx i en skov. Siden da har enkelte kommuner arbejdet på dette, fx Frederikshavn og Hedensted, men disse projekter er strandet blandet andet på grund af uenigheder mellem de pågældende kommuner og Kirkeministeriet omkring, hvem der skulle stå for den daglige drift af skovbegravelsespladserne.

Læs mere hos Landsforeningen Liv&Død

Læs mere