Begravelse Danmark

Begravelseskassen Danmark

Dansk Ligbrændingsforenings Begravelseskasse 1881 – 1992

Fra 1914 kunne alle raske personer under 60 år optages som medlemmer i Dansk Ligbrændingsforenings Begravelseskasse der dækkede udgifterne ved kremering (kiste, rustvognskørsel, selve kremeringen, urne og urnegravsted). Alle kunne også – uanset alder og helbred – optages som medlemmer i en kontingentklasse mod indbetaling af et engangsbeløb svarende til de samlede udgifter ved en ligbrænding i dagens priser.

Begravelseskassen Danmark

I 1992 blev navnet Dansk Ligbrændingsforenings Begravelseskasse ændret til Begravelseskassen Danmark og Begravelseskassen Danmark er i dag åben for alle uanset, om man ønsker kremering eller jordbegravelse.

Begravelseskassen Danmark tilbyder i dag to aftaler:

Læs mere